Bariatrik Cerrahi

Bariatrik Cerrahi

Kasık Fıtığı Nedir? Kasık Fıtığı Ameliyatı ve Tedavisi Nasıldır?

İçindekiler

Fıtık, bir iç organın, normalde içinde bulunduğu beden bölgesindeki zayıf bir noktadan dışarı çıkmasıdır. Bu zayıf noktalar en çok kasıklar, göbek ve varsa ameliyat kesi yerleri olduğu için fıtıklar en çok bu bölgelerde oluşur. Genel cerrahi pratiğinde bizim sık gördüğümüz bir hastalık grubudur. 100 hastadan 2-5’ inde fıtık görülür. Karın duvarı fıtıklarının yüzde 90’ ı kasık fıtığıdır.

Fıtık teşhisi konan hastanın ameliyat dışında tedavi şansı bulunmamaktadır. Geçmiş yıllarda ameliyatlar zayıf dokuların birbirine dikilmesi şeklinde yapılmaktaydı ve fıtığın tekrar oluşma ihtimali %15 düzeyindeydi. Günümüzde ise sentetik yamalar (mesh) kullanılarak, gerilim oluşturmadan yapılan ameliyatlar ile fıtığın tekrarlama oranı % 1’e kadar düşmüştür.

Kasık fıtığı (inguinal herni) karın duvarı fıtıkları içinde en çok görünendir. Erkeklerde görülen oranı kadınlardan 3 kat daha fazladır ve tüm fıtık türlerinin %80’ini oluşturması bakımından oldukça yaygındır.

Kasık Fıtığı Nedir?

Karın içerisindeki omentum adı verilen iç yağlar veya bağırsakların ayrılmış olan veya  gevşeyen kasların arasına doğru şişmesidir.
Kasık bölgesinde çıkıntı ve/veya şişkinlik şeklinde kendini gösterir.  İlk evrede ayakta, öksürünce, hapşırınca, zorlanma ve ıkınmada basıncın artması ile kasık bölgesinde görünür. Ancak kişi yattığında görünmeyebilir. Tedavi edilmediğinde de genişler ve büyür. Bu durum diyet, ilaç ya da egzersiz ile kendi kendine geçmez.

Kasık Fıtığı Türleri Nelerdir?

 • Direkt İnguinal Herni:Bu tipte fıtık karın duvarından çıkar ve oluşur. Kasların zayıflaması ile ileri yaşlarda görülür. Boyut olarak çok büyük değildir ve yarım ay şeklindedir. Görülmesi genellikle ayakta ya da karın içindeki basıncın artmasına neden olan hareketler sonucunda olur. Tedavi edilmediği durumunda testis torbasına inebilir.
 • Femoral Herni:Kadınlarda en sık görülen kasık fıtığıdır.   Kasık bölgesinden bacağa giden ana damarların yanındadır. Fiziksel zorlanma ve gebelik gibi nedenlerle oluşur.
 • İndirekt İnguinal Herni:Bu kasık fıtığı türü inguinal kanalın içinden çıkar. Yaygın olarak erkeklerde görülür. Doğumsal oluşur ve tüm yaş gruplarında görülür.

Kasık Fıtığı Belirtileri Nelerdir?

Genellikle kasık bölgesinde kabarıklık ya da şişlik ile karakterizedir. Kasıkta gevşeme ve sonrasında ağrı hissi yaratır. Bu şişlikler yumuşaktır ve içe bastırılabilir. Fıtık kesesinin içine giren karın içi organlar bazen geri çıkamaz ve boğulur ki bu durumda geri gitmez ve acil ameliyat gerekir.  Karın içindeki basıncın arttığı durumlarda görünür ve yatma pozisyonunda yok olur. Şişlikte ağrı ve yanma hissi olabilir. Bunun yanında ağır kaldırma durumunda acı ve basınç hissi verebilir. Bazı durumlarda kabızlık yaratabilir. Bazı türlerinde de testis torbasına inerek bölgede şişlik yaratır.

Kasık Fıtığı Neden Olur?

“Kasık fıtığı neden olur?” sorusu da merak edilen konular arasında. Nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Ağır kaldırma,
 • Aşırı egzersiz,
 • Aşırı zayıflama ya da kilo alma,
 • Bağ dokularının zayıflaması,
 • Daha önce fıtık ameliyatı geçirmiş olmak,
 • Gebelik,
 • Genetik faktörler
 • Ikınma,
 • İdrar güçlüğü,
 • Kalıtımsal nedenler,
 • Karın içinde olan tümörler,
 • Kolajen sentezinin azalması,
 • Kronik akciğer hastalıkları,
 • Kronik kabızlık,
 • Kronik öksürük,
 • Prematüre doğmuş olmak,
 • Prostat hastalıkları,
 • Sigara kullanımı,
 • Travmalar,
 • Yaşlılık.

Erkeklerde, erkek bebek ve çocuklarda kasık fıtığının kadınlara göre daha sık görülmesinin nedeni şu şekilde açıklanabilir: Erkek bebeklerin anne karnındayken karın içindeki testisleri iki ayrı kanaldan geçerek doğuma 2 ay kala torbalarına iner. Bu kanallar normal şartlarda doğumdan kısa bir süre sonra kendiliğinden kapanır. Ancak bazı durumlar nedeniyle kanallardan biri ya da ikisi birden kapanmaz ve fıtığı yaratan zayıf bölgeyi oluşturur.

Kasık Fıtığı Ağrısı Nereye Vurur?

Bel, karın ve kasık bölgesinde hissedilir. Bu ağrı erkeklerde ek olarak testislerde de hissedilebilir.

Kasık Fıtığı Tedavisi Nasıldır?

Kasık fıtığı ameliyatı tek tedavi yöntemidir.  Ameliyatta ise fıtığın kese oluşumunun ortadan kaldırılması, fıtığın karın içine yerleştirilmesi, boşluğun kapatılması ve tekrar etmesinin engellenmesi amacıyla karın duvarındaki defektin yani kas ayrılmasının onarılması amaçlanır.

Ameliyatta fıtık bölgesinde yer alan organlar karın içine alınır ve karın zarı ile kas arasında bulunan bölgeye yama konarak fıtığın yeniden oluşmasının önüne geçilir. Ameliyattan birkaç saat sonra beslenmeye başlanır. Hastaların ayağa kalkması ise 8 saat sonradır. Ertesi gün taburcu olan hastaların ilk 1-2 ay ağır kaldırmaması, dengeli beslenmesi, kilo almaması önemlidir.

Kasık Fıtığı ameliyatı:

Açık ve kapalı yani laparaskopik olarak iki şekilde yapılır.  Laparaskopik  teknikte ise karın içerisinden yapılan (TAP) ve karın kasları arasından  yapılan (TEP) iki farklı yöntem vardır.

Kesi Yeri Fıtığı Onarımında Genel Prensipler

Tüm karın duvarı fıtıklarının onarımında ortak bazı özellikler vardır: Mutlaka yama ile onarmak, yamayı mümkün olan en iç tabakaya tutturmak veya uygun fıtıklarda ameliyatı kapalı yöntemle yapmak gibi. Kasık ve göbek fıtıklarında uyguladığımız bu prensiplere ilave olarak kesi yeri fıtığı onarımlarında ilave başka zorluklar vardır. Kesi yeri fıtıkları çok kısa zamanda çok büyük boyutlara ulaşabilir, bu nedenle hastaları en kısa sürede ameliyat etmek gerekir. O anda sadece bir kaç dikiş açılmış ve hastanın küçük bir fıtığı ortaya çıkmış olabilir ancak hastaya çok kısa zamanda bu fıtığın büyüyeceğini izah etmek gerekir.

Kesi yeri fıtıklarını onarırken sadece fıtığın çıktığı yeri onarmak yeterli olmayacaktır: Daha önceki ameliyat kesisinin tamamını içten örtecek şekilde onarmak gerekir. Böylece önceki ameliyatta ortaya çıkan zayıf noktanın (eski ameliyat kesisi) tamamını güçlendirmiş oluruz. Bunun için de hep büyük yamalar kullanmak gerekir. Kesi yeri fıtıkları çok büyük boyutlara ulaşmış ise, ameliyat sonrası hastada solunum problemi ortaya çıkabilir ve bu nedenle hastanın ameliyat sonrası bir iki gün yoğun bakımda kalması gerekebilir. Hastanın bu açıdan değerlendirilmesi ve bu ihtimal ile alakalı bilgilendirilmesi gerekir.

Kesi yeri fıtıklarında, fıtık delikleri birden fazla olabilir. Yama bütün bu fıtık deliklerini rahatça örtmelidir, aksi takdirde diğer delikler zaman içinde genişleyip yeniden fıtık haline döner. Bu nedenle kesi yeri fıtıklarında hastaya bilgisayarlı tomografi çektirip mevcut fıtık deliklerinin sayısını, ölçülerini ve birbirine olan mesafelerini saptayıp, yamayı ona göre seçmek gerekir. Kullanılacak yamanın bir büyük boyunu da ameliyathanede hazır etmek, yama seçiminde cerrahın elini her zaman daha serbest hale getirir.

Kesi Yeri Fıtığının Tedavisi

Diğer karın duvarı fıtıkları gibi, kesi yeri fıtıklarının da tek çözümü ameliyattır. Tüm kesi yeri fıtıklarının yama ile onarılması gerekir. Yama fıtığın olduğu yere 2 yolla yerleştirilir: açık ve kapalı yöntem ile. Her iki koşulda da işin doğrusu yamayı adale arkasına yerleştirmektir. Kapalı ameliyatlarda, ameliyatın tekniği itibarıyla zaten yama her zaman karın içine (inlay) yerleştirilir. Açık yapılan ameliyatlarda da yama mutlaka adale arkasına (sublay) konmalıdır. Açık yapılan ameliyat sırasında, yama adalenin üstüne konursa, içerden gelen basınç nedeni ile yama kapak gibi açılır ve kesi fıtığı tekrar etme riski artar.

Uygun boyutta yama kullanılmazsa, kısa süre sonra kesi yeri fıtığı nüks eder. Bu şekilde defalarca nüks etmiş hastalar başvurmaktadır. Bu sorunun birinci çözümü ameliyattan önce tomografi ile karın duvarını inceleyip uygun yamayı ve hatta bir büyük boyunu önceden temin edip hazırlamaktır.

Her hasta kapalı ameliyata uygun olmayabilir. Karın duvarındaki yırtığın (deliğin) çapının büyük olması durumunda açık ameliyat tercih edilir. Hastanın fıtığı çok büyümüş ise kapalı ameliyat şansını yitirebilir ve bu hastalara ancak açık ameliyat yapılabilir.

Açık Yöntem İle Fıtık Onarımı

Daha önceki ameliyatta yapılan kesiye benzer bir kesi ile yapılan klasik ameliyat şeklidir. Daha önceki ameliyatın kesi izi estetik olarak rahatsızlık verecek şekilde kötü görünüyorsa eğer, eski ameliyat izini de çıkarabiliriz. Onarım mutlaka yama ile yapılmalıdır. En küçük kesi yeri fıtığını bile mutlaka yama ile onarmak gerekir. Açık ameliyatta yamanın, adale arkasına yayılması gerekir. Yama adale arkasına konursa ancak sağlam güvenli bir onarım gerçekleştirme şansı vardır. Büyük bir yamayı da adale arkasına yaymak teknik olarak bazı zorluklar içerir.

Türkiye’de en sık nüks nedenlerinden birisi yamaların adale önüne konmasıdır. Bu hem yamaların dokular tarafından reddedilmesine (ameliyat yerinden sürekli akıntı gelmesi) hem de yamanın zamanla kapak gibi kalkıp fıtığın tekrar etmesine neden olur.

Açık yöntemle onarıldıklarında, küçük çaplı kesi yeri fıtıklarında standart yamalar kullanılırken, büyük boyutlu fıtıklarda mutlaka kompozit yamaları kullanmak gerekir. Kompozit yama kullanılmadığında, ya karın duvarının karşı karşıya gelip kapanması için iyice gerdirmek veya da standart yamanın bağırsaklara değmesine göz yummak gerekir. Her iki durum da ciddi komplikasyonlara yol açar.

Bazı çok büyük kesi yeri fıtıklarında, fıtık onarımı sonrası, gevşemiş olan cilt ve cilt altı yağlı dokular hastayı rahatsız edebilir. Bu gibi durumlarda ameliyatın bir plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı ile birlikte yapılması ve fazla cilt ile yağlı dokuların da alınması, hastaya daha kozmetik bir sonuç sağlar. Uygun vakalarda doğru yapılan bir açık ameliyat hastanın sorunlarını çözebilir. Ancak hastanede yatış süresi daha uzundur.

Kapalı Yöntemle Fıtık Onarımı

Teknik olarak mümkün olan hastalarda laparaskopik yani kapalı ameliyatı tercih etmek gerekir. Genel anestezi alabilen, fıtık açıklığı çok büyük olmayan (10 cm’den küçük) ve karın simetrisi bozulmamış hastalar kapalı ameliyata daha uygundur. Açık veya kapalı tekniğin seçiminde cerrahın tecrübesi çok önemlidir.

Kapalı yöntem ile onarımda, hastanın karnına açılan 3 küçük delikten ameliyat gerçekleştirilir. Hasta kısa zamanda ayağa kalkıp evine gider. Hastanın fıtık ameliyatı sonrası işine ve spora dönüş süresi çok daha kısadır.

Kapalı yöntemle onarılan büyük/küçük tüm kesi yeri fıtıklarında kompozit yama kullanılır. Çünkü burada yama karın içine yerleştirilir: Intra peritoneal onlay mesh -IPOM. Bu yöntem ile karın duvarının tamamının içerden incelenmesi ve eğer varsa tüm zayıf noktaları örtecek boyutta bir yama ile yırtıkların hepsinin içerden kapanması şansı vardır.

Kesi yeri fıtıklarının onarımında en önemli risk daha önceki ameliyata bağlı karın içi yapışıklıklardır. Yamayı içeride güzelce yayabilmek için bu yapışıklıkların dikkatle ve özenle karın duvarından ayrılması gerekir. Yapışıklıkların ayrılması sırasında meydana gelebilecek bağırsak yaralanmaları bu ameliyatın en ciddi ve korkulan komplikasyonudur.

Kesi yeri fıtıkları bazen çok büyük boyutlara ulaşır, karnın simetrisini bozar, göbek tepesi bozulur veya yer değiştirir. Göbek cildi üstünde yara ve ülserler ortaya çıkabilir. Bu şekilde ileri evreye ulaşmış fıtıkların tedavisi daha da zordur. Kesi yeri fıtıklarını bu hale gelmeden önce onarmak gerekir.

Kesi yeri fıtıklarında özellikle büyük fıtıklarda dokuları karşı karşıya getirip onarmak mümkün olmadığından kompozit yama (dual mesh) yani iki taraflı meshler ile karnı kapatmak gerekir. Bu meshler yüksek teknoloji ile üretilmiş güvenilir ve inert yamalardır.

Kompozit yamalar iki katlıdır. Bu yamaların bir yüzü bağırsağa yapışmasına mani olacak şekilde özel bir tabakayla kaplıdır. Bu taraf karın içinde kalacak şekilde karın içine yerleştirilir. Yüksek teknoloji ile “doku dostu olarak” üretilen (vücuda önemli bir reaksiyon yapmayan) “dual layer” veya “kompozit” denilen bu yamaların kullanımı son derece güvenlidir. Çok değişik biyolojik formüller ile üretilen yamalar vardır. Hastanın ihtiyacına uygun olanını seçip kullanmak gerekir.

Paylaş
Öne Çıkan Yazılar
Open chat
Merhaba????
Nasıl yardımcı olabilirim?